Trajectòria

Passat, present i futur

Desenvolupar projectes i impulsar noves iniciatives és la constant que marca des de fa més de quatre dècades el ritme quotidià dels professionals que integren Nufri.

La il•lusió, la passió per la terra i l’afany per superar nous desafiaments ens han permès créixer i progressar amb la finalitat d’adaptar-nos a les noves exigències dels mercats nacionals i internacionals.
“Quatre dècades d’experiència i una clara aposta per la investigació i la innovació ens permeten conèixer la terra”.

Quatre dècades d’experiència i una clara aposta per la investigació i la innovació ens permeten conèixer la terra.