Energia

Apostem per la producció sostenible

A Nufri, hem invertit en diferents formes de producció energètica: solars, per cogeneració, a partir de biomassa i hidràuliques.

Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Alhora, comercialitzem l’energia verda certificada i d’alta eficiència, independentment a les grans distribuïdores, tant a petites com a grans empreses, i a les llars. Oferim baixa, mitjana i alta tensió.

Production and Commercialization

NUFRI ENERGIA SL.

INDEPENDENT A LES GRANS DISTRIBUÏDORES